\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване за нуждите на отделение по кардиология и отделение хирургични болести- урологичен сектор
Печат

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване за нуждите на отделение по кардиология и отделение хирургични болести- урологичен сектор

16. 01. 27
Посещения: 982

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за доставка на медицинско оборудване за нуждите на отделение по кардиология и отделение хирургични болести- урологичен сектор