\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА „ИЗПИРАНЕ, ГЛАДЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО, БЕЛЬО НА ИНФЕКЦИОЗНО И ТУБЕРКУЛОЗНО БОЛНИ”
Печат

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА „ИЗПИРАНЕ, ГЛАДЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО, БЕЛЬО НА ИНФЕКЦИОЗНО И ТУБЕРКУЛОЗНО БОЛНИ”

18. 09. 05
Посещения: 183