\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА “ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ” ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ» АД ГР. КЮСТЕНДИЛ
Печат

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА “ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ” ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ» АД ГР. КЮСТЕНДИЛ

18. 11. 21
Посещения: 131