\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА "ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ХАЙ-ДЕФИНИШЪН ВИДЕОЕНДОСКОПИЯ, КОМПЛЕКТУВАНА С ГАСТРОСКОП И КОЛОНОСКОП”
Печат

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА "ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ХАЙ-ДЕФИНИШЪН ВИДЕОЕНДОСКОПИЯ, КОМПЛЕКТУВАНА С ГАСТРОСКОП И КОЛОНОСКОП”

18. 12. 28
Посещения: 121