\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ" Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за доставка на медикаменти
Печат

МБАЛ" Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за доставка на медикаменти

15. 07. 15
Посещения: 3205

обявление

решение

документи изтегли от тук:

документация процедура"Доставка на медикаменти"

приложение 4 процедура "Доставка на медикаменти"

документ процедура"Доставка на медикаменти"