money asklepiy

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ РЕНТГЕНОВИ ТРЪБИ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ С КОМБИНИРАНО ВОДНО-МАСЛЕНО ОХЛАЖДАНЕ"

16. 02. 24
Посещения: 1638