\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ РЕНТГЕНОВИ ТРЪБИ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ С КОМБИНИРАНО ВОДНО-МАСЛЕНО ОХЛАЖДАНЕ"
Печат

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ РЕНТГЕНОВИ ТРЪБИ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ С КОМБИНИРАНО ВОДНО-МАСЛЕНО ОХЛАЖДАНЕ"

16. 02. 24
Посещения: 1655

обявление

решение

информация за сключен договор