\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ " Д-р Никола Василиев" гр. Кюстендил обявявя ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ
Печат

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" гр. Кюстендил обявявя ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ

16. 11. 28
Посещения: 1833

обявление

решение

 

 

изпълнение на договори:

1

2

3

4

5

6

7

8

обявление за възложена поръчка