\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20 АЛ. 2 ЗА ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
Печат

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20 АЛ. 2 ЗА ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

18. 02. 15
Посещения: 909

обявление

решение

обявление за възложена поръчка

обявление за приключване на договор