\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ НА МБАЛ ”Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” АД, ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО ЯСТИЯ ПО МЕНЮТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Печат

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ НА МБАЛ ”Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” АД, ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО ЯСТИЯ ПО МЕНЮТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

18. 09. 03
Посещения: 826

обявление

решение