\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА „ДОСТАВКА НА ПРЕДПЛАТЕНИ ВАУЧЕРИ ЗА ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ОТ ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА
Печат

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА „ДОСТАВКА НА ПРЕДПЛАТЕНИ ВАУЧЕРИ ЗА ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ОТ ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА

20. 03. 06
Посещения: 577

обявление

решение

обявление за сключен договор