\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20 АЛ. 1 ЗА ДОСТАВКА НА МЕД. АПАРАТУРА
Печат

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20 АЛ. 1 ЗА ДОСТАВКА НА МЕД. АПАРАТУРА

20. 03. 16
Посещения: 2962

обявление

решение

обявление за възложена поръчка