\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - ОП - Вътрешни правила за провеждане
Печат

ОП - Вътрешни правила за провеждане

14. 11. 07
Посещения: 2211

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В МБАЛ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”АД, гр.Кюстендил