money asklepiy

Събота, 21 Май 2011 08:00

Приемно консултативен к- т по гастро, ендо,кард., хемат. ОВБ

Оценете
(0 гласа)

Image Кабинет по вътрешни болести - насоченост ехокардиография и абдом.ехография В кабинет вътрешни болести се извършват прегледи от квалифициран специалист - интернист. Болните се консултират по повод всички заболявания от вътрешната медицина. При показания в кабинета се извършва ЕКГ и Ехокардиография. Извършва се диагностично-консултативен план на всеки пациент и се насочва към съответните специализирани и високоспециализирани изследвания и консултации, с оглед оптимизиране поведението и лечението на болните. При необходимост в кабинета се провеждат и контролни прегледи на преглеждани и лекувани в клиниката болни. Води се компютърна и писмена документация на наблюдаваните болни. Image Image

Прочетена 22562 пъти Последно променена в Петък, 26 Февруари 2016 11:59