money asklepiy

Събота, 21 Май 2011 10:00

Приемно- консултативен к- т на ОВБ- гастро, ендо,нефро., хемат.

Оценете
(0 гласа)

Image Кабинет по вътрешни болести - насоченост ехокардиография и абдом.ехография В кабинет вътрешни болести се извършват прегледи от квалифициран специалист - интернист. Болните се консултират по повод всички заболявания от вътрешната медицина. При показания в кабинета се извършва ЕКГ и Ехокардиография. Извършва се диагностично-консултативен план на всеки пациент и се насочва към съответните специализирани и високоспециализирани изследвания и консултации, с оглед оптимизиране поведението и лечението на болните. При необходимост в кабинета се провеждат и контролни прегледи на преглеждани и лекувани в клиниката болни. Води се компютърна и писмена документация на наблюдаваните болни. Image Image

Прочетена 27076 пъти Последно променена в Сряда, 27 Юни 2018 10:48