money asklepiy

Инфекциозни болести

Инфекциозни болести (2)

Понеделник, 30 Май 2011 13:28

д-р Пламен Любенов Рачев - началник отделение

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 428

Понеделник, 30 Май 2011 13:29

д-р Биляна Глигоров - ординатор

Написана от

За контакти в МБАЛ:• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 428