money asklepiy

Четвъртък, 19 Май 2011 18:52

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Оценете
(0 гласа)
 
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Разполагаме с 10 легла.
Профил
• ОАИЛ осъществява дейностите "Кардиопулмонална ресусцитация" и "Интензивно лечение" и отговаря на изискванията в "Национален стандарт".
.• Отделението осигурява обезболяване, извършено от лекар - анестезиолог за всички оперативни специалности в болницата, включително за еднодневна хирургия.
• Предоперативната оценка и подготовката за анестезия се извършват в специализиран анестезиолгичен консултативен кабинет, който работи в тясна координация с други специалисти - консултанти - кардиолози, ендокринолози, невролози, педиатри, специалисти по клинична лаборатория и образни изследвания.
Предназначен е за:
• Пациенти, които се нуждаят от лечение и поддържане при тежки нарушения в жизнено важните функции на организма за които са налице данни, че в непосредствен бъдещ период могат фатално да декомпенсират.
• Пациенти, които се нуждаят от интензивно наблюдение и проследяване на основните жизненоважни функции на организма.
• Пациенти в състояние на мозъчна смърт, обект на комплекс от диагностични и терапевтични методи за поддържане на донори за органна трансплантация.

 

Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:

д-р Андон Иванов Арабаджиев АИЛ     нач. отд.  
д-р Таня Иванова Нейкова- Петкова АР   ст.орд./нач.ан.с-ор
д-р Димитър Иванов Димитров АИЛ   ординатор
д-р Албена Иванова Рапатинска АИЛ   ординаторан.с-ор
д-р Емилия Александрова Стоянова  АР   ординатор
д-р Мирослав Андонов АИЛ    
       
д-р Борислав Николаев Янчовски      
Виолета Димитрова Велинова     ст.м.с.

 

  • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:
    Цена в лв.
   
   
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 1 540
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 134
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2 248
 
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 472
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 472
293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години 669
294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години 669
295 Фалоидно гъбно отравяне 2 200

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 278; 309

Прочетена 16428 пъти Последно променена в Събота, 05 Март 2016 12:03