money asklepiy

Петък, 20 Май 2011 08:59

Отделение по нервни болести

Оценете
(0 гласа)
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
 Отделениео разполага с 27 легла, 7 легла интензивен сектор. Битовите условия са много добри - стаи с по 2 - 4 легла. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.
Профил
 
• Отделението е специализирано в лечение на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, мозъчно съдова болест - остра и хронична форма, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС /радикулити, плексити, полиневропатии/, възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система, неврози.
• Към отделението е разкрита неврофизиологична лаборатория, в която се извършват електромиографии,елекроенцефалографии и доплерова сонография.
• Неврологичното отделение, в кооперация с другите звена на МБАЛ осигурява:
- своевременна диагностика, включително с компютърна томография
- лечение /включително интензивно лечение и реанимация в обособен сектор/
- ранна рехабилитация на болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение - инсулти
- диагностика и лечение на прояви на хронична мозъчно-съдова болест - епилепсия, паркинсонизъм, мултиинфарктна енцефалопатия
- високоспециализирани изследвания - електроенцефалография, електромиография и доплерова сонография. 
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Александър Асенов Антимов Неврол. нач. отд.
д-р Лилия Георгиева Чингарска Неврол. ст.лекар ИС
д-р Борис Славчов Жабински Неврол. лекар ИС
д-р Татяна Любенова Кадрамска Неврол; ФКР лекар ИС
д-р Емил Николаев Николов Неврол. лекар ИС
д-р Пламен Василев Антимов Неврол. лекар
Мария Йорданова Методиева   ст.м.с.
Aпаратура

 • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- доплерова сонография;
- електроенцефалография;
- образна диагностика /вкл. аксиална компютърна томография на главен и гръбначен мозък, ултразвукова диагностика/;
- модерни електрокардиографи - 6 канални

 

  • По договор с НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:
    Цена в лв.
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 613
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2 400
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив 774
4 Субарахноиден кръвоизлив 840
5 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин 2 255
 
7 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация 504
8 Диабетна полиневропатия 180
9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 1 755
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 1 755
 
 
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480
17 Мултиплена склероза 533
18 Епилепсия и епилептични пристъпи 270
19 Епилептичен статус 497
21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 439
22 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 657
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 869
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 2 673
25 Паркинсонова болест 231
116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден 150
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 340
 
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 367; 370;
Прочетена 14057 пъти Последно променена в Събота, 05 Март 2016 12:08