\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - Телефонен указател
Печат

Телефонен указател

11. 05. 30
Посещения: 16234
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА МБАЛ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ " АД - ГР.
КЮСТЕНДИЛ

ЦЕНТРАЛА - 55-0261;  62;  63;  64
ФАКС - 55-02-31 GSM линия МБАЛ - 0889/520 601 GSM линия МБАЛ - 0896/819 222
 
Изп.директор 300 55-02-41
Гл.мед.сестра 303 55-02-54
Гл.счетоводител 280 55-02-53
Секретарка 268  
     
Приемно-консулт.кабинети    
Хирургичен к-т 400  
Травматолог, к-т 401  
АГ-мед.център 425  
ПФО кабинет 424  
Невролог, к-т 404  
Вътрешен к-т 351  
Ехокардиограф 403  
Гастро кабинет 406  
Мед.сестри ДКО 245    
Мед.сестри ДВО 242    
     
АГ ОТДЕЛЕНИЕ    
Н-к отделение 229  
Лекари 287  
Ст.акушерка 235  
Пат.бременност 232  
Гинекология 232  
Родилна зала 236  
Детска стая 239  
Интерупционна 265  
     
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ    
Н-к отделение 250    
Лекари 310  
Деж.к-т лекари 253  
     
Ендоскопски к-т 311  
Интензив.сектор 254  
     
Ст.мед.сестра 310    
Мед.сестри 249  
Мед.сестри 316  
     
ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ    
Н-к отдел, /лекари/ 240  
     
К В ОТДЕЛЕНИЕ    
Лекари /м.сестри/ 385  
Серологична л-я 385  
     
НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ    
Н-к отделение 367  
Лекари 370  
Мед.сестри 362  
Инт.сектор 346  
     
ОАРИЛ    
Н-к отдел./лекари/ 278  
Мед.сестри 309  
Урологична цистоск. 411  
     
ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ    
Лекари и мед.сестри 343  
     
ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛ.    
Лекари 427  
Сестри 430  
     
ПФО /ГРЪДНО отд./    
Н-к отделение 267    
Лекари;деж.лекар 256    
Ст.мед.сестра 429    
Мед.с.;деж.с. 266    
     
ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТД.    
Н-к отдел, /лекари/ 305  
Мед.сестри 354  
Операционна 307  
     
У Н Г ОТДЕЛЕНИЕ    
Лекари и мед.сестри 290  
     
ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ    
Н-к отделение 210  
Лекари 216  
Ст.мед.сестра 217  
Операционна 219  
Манипулац.сестри 262  
ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛ.    
Лекари 428  
Мед.сестри 499  
     
ПАТОАНАТОМИЯ Лекари /лаборанти/ 374  
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА Лекари / 260 55-02-29
Секц.зала /морга/ 376  
     
ФИЗИОТЕРАПИЯ    
Апаратна 394  
Рехабилитатори 237    
     
ХЕМОДИАЛИЗА    
Н-к отд.;л-ри 276    
М. сестри;техн. 248    
     
КРЪВНА СТАНЦИЯ    
Н-к отделение 390; 55-02-19    
Лаборанти 319  
     
ТЕЛК   55-02-28
     
СПЕШЕН ЦЕНТЪР 203  
     
ДИРЕКТОР ЦСМП 379  
     
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ    
Лекари /спешност/ 382  
Лаборанти 387  
     
МИКРОБНОЛ. Л-Я 264  
     
ЕПИДЕМИОЛОГ 308  
РЕНТГЕН 331  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ 380  
     
АПТЕКА 295 55-02-27
     
СТОПАНСКИ СЕКТОР    
Техник мед.апарат. 302  
Кислороден техник 294  
Дърводелец 294  
Парно 279  
Домакин 333  
В и К 355  
Пералня 356  
Дезинфектор 380  
Ел.техник 355  
     
Информация 353  
Информ.звено 360 296
Шофьори 226  
Тел.централа 220 229
Кухня 271  
Охрана 350 352
Счетоводство 227  
Счетоводство 223  
Каса 252  
Личен състав ,ТРЗ 255  
д-р Димитрова ВВК 205  
Домакин пералня 356  
Инженери 226  
     
МЦ -Счетоводство 407  
Барче 405