\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - ЗЗО - чл.109
Печат

ЗЗО - чл.109

11. 05. 23
Посещения: 6813

Съгласно чл. 109, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване – здравно неосигуреното лице заплаща оказаната медицинска помощ до датата на възстановяване на здравноосигурителните си права, с изключение на неосигурените жени, на които са оказани акушерски грижи. Сумата заплатена за ден болничен престой се определя от цената на съответната клинична пътека, разделена на минималния болничен престой на същата.