\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - Многопрофилна болница за активно лечение 'Д-р Никола Василиев' Кюстендил
Печат

Добре дошли в сайта на МБАЛ - Кюстендил

Болницата е регистрирана като акционерно дружество - Наименование: МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД; Седалище: гр. Кюстендил; Адрес на управление: Площад "17 януари" № 1.

Притежава разрешение, издадено от Министъра на здравеопазването за осъществяване на следните лечебни дейности:

диагностика и лечение на заболявания, диагностика и консултации, родилна помощ, рехабилитация, медико- козметични услуги, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство по следните основни медицински специалности:

вътрешни болести, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, кардиология, клинична хематология, алергология, нефрология, ревматология, хирургия,  урология, анестезиология и интензивно лечение, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, неонатология, детски болести, нервни болести, кожни и венерически, очни, УНГ- болести, психиатрия, пневмология и фтизиатрия, клинична лаборатория, микробиология, анатомия, хистология и цитология, паразитология, образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина, обща и клинична патология, съдебна медицина, трансфузионна хематология.