\ МБАЛ 'Д-р Никола Василиев'-гр. Кюстендил - МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за доставка на медицински изделия и консумативи
Печат

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за доставка на медицински изделия и консумативи

14. 11. 12
Посещения: 3686

изтегло от тук: