money asklepiy

МБАЛ " Д- р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил обявява повторна покана за представяне на оферта за "комплексно банково обслужване" за нуждите на болницата