За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in Диагностични кабинети
in Диагностични кабинети
in Диагностични кабинети

В кардиологичните кабинети на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил работят специалисти-кардиолози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания.  При необходимост се извършват следните изследвания:  ехокардиография - едноразмерна, двуразмерна; доплерехокардиография; цветна ехокардиография; трансезофагеална ехокардиография. холтер ЕКГ.

in Диагностични кабинети

В ехографския кабинет на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил се извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания.  При необходимост се извършват специализирани графии и други изследвания на пациентите. 

in Диагностични кабинети

В кардиологичните кабинети на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил работят специалисти-кардиолози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания.  При необходимост се извършват следните изследвания:  холтер ЕКГ. инвазивно изследване.

in Диагностични кабинети

В кардиологичните кабинети на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил работят специалисти-кардиолози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания.  При необходимост се извършват следните изследвания:  работна ЕКГ - проба с велоергометрия. холтер ЕКГ. инвазивно изследване.

in Диагностични кабинети

 В него се извършват неинвазивни и инвазивни изследвания на храносмилателната система с помощта на най-модерната дигитална апаратура и квалифицирани специалисти.Това осигурява точна,бърза и прецизна диагностика на заболяванията на стомашно-чревния тракт и коремните органи и извършване на биопсии и ендоскопски интервенции по време на изследването. В кабинета по гастроентерология се осъществяват фиброгастодуоденоскопии, папилотомии,ERCP/ендоскопска ретроградна холедохо-панкреатография/,даваща възможност за оценка на жлъчните и чернодробните канали и панкреаса,както и ехография на коремни органи.