money asklepiy

Телефонен указател

11. 05. 30
Посещения: 15886
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА МБАЛ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ " АД - ГР.
КЮСТЕНДИЛ

ЦЕНТРАЛА - 55-0261;  62;  63;  64
ФАКС - 55-02-31 GSM линия МБАЛ - 0889/520 601 GSM линия МБАЛ - 0896/819 222
Изп.директор 300 55-02-41
Гл.мед.сестра 303 55-02-54
Гл.счетоводител 280 55-02-53
Секретарка 268
Приемно-консулт.кабинети
Хирургичен к-т 400
Травматолог, к-т 401
АГ-мед.център 425
ПФО кабинет 424
Невролог, к-т 404
Вътрешен к-т 351
Ехокардиограф 403
Гастро кабинет 406
Мед.сестри ДКО 245
Мед.сестри ДВО 242
АГ ОТДЕЛЕНИЕ
Н-к отделение 229
Лекари 287
Ст.акушерка 235
Пат.бременност 232
Гинекология 232
Родилна зала 236
Детска стая 239
Интерупционна 265
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
Н-к отделение 250
Лекари 310
Деж.к-т лекари 253
Ендоскопски к-т 311
Интензив.сектор 254
Ст.мед.сестра 310
Мед.сестри 249
Мед.сестри 316
ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
Н-к отдел, /лекари/ 240
К В ОТДЕЛЕНИЕ
Лекари /м.сестри/ 385
Серологична л-я 385
НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Н-к отделение 367
Лекари 370
Мед.сестри 362
Инт.сектор 346
ОАРИЛ
Н-к отдел./лекари/ 278
Мед.сестри 309
Урологична цистоск. 411
ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Лекари и мед.сестри 343
ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛ.
Лекари 427
Сестри 430
ПФО /ГРЪДНО отд./
Н-к отделение 267
Лекари;деж.лекар 256
Ст.мед.сестра 429
Мед.с.;деж.с. 266
ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТД.
Н-к отдел, /лекари/ 305
Мед.сестри 354
Операционна 307
У Н Г ОТДЕЛЕНИЕ
Лекари и мед.сестри 290
ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Н-к отделение 210
Лекари 216
Ст.мед.сестра 217
Операционна 219
Манипулац.сестри 262
ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛ.
Лекари 428
Мед.сестри 499
ПАТОАНАТОМИЯ Лекари /лаборанти/ 374
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА Лекари / 260 55-02-29
Секц.зала /морга/ 376
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Апаратна 394
Рехабилитатори 237
ХЕМОДИАЛИЗА
Н-к отд.;л-ри 276
М. сестри;техн. 248
КРЪВНА СТАНЦИЯ
Н-к отделение 390; 55-02-19
Лаборанти 319
ТЕЛК 55-02-28
СПЕШЕН ЦЕНТЪР 203
ДИРЕКТОР ЦСМП 379
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Лекари /спешност/ 382
Лаборанти 387
МИКРОБНОЛ. Л-Я 264
ЕПИДЕМИОЛОГ 308
РЕНТГЕН 331
СТЕРИЛИЗАЦИЯ 380
АПТЕКА 295 55-02-27
СТОПАНСКИ СЕКТОР
Техник мед.апарат. 302
Кислороден техник 294
Дърводелец 294
Парно 279
Домакин 333
В и К 355
Пералня 356
Дезинфектор 380
Ел.техник 355
Информация 353
Информ.звено 360 296
Шофьори 226
Тел.централа 220 229
Кухня 271
Охрана 350 352
Счетоводство 227
Счетоводство 223
Каса 252
Личен състав ,ТРЗ 255
д-р Димитрова ВВК 205
Домакин пералня 356
Инженери 226
МЦ -Счетоводство 407
Барче 405