За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in Приемно консулт.кабинети

 Кабинет по вътрешни болести - насоченост ехокардиография и абдом.ехография В кабинет вътрешни болести се извършват прегледи от квалифициран специалист - интернист. Болните се консултират по повод всички заболявания от вътрешната медицина. При показания в кабинета се извършва ЕКГ и Ехокардиография. Извършва се диагностично-консултативен план на всеки пациент и се насочва към съответните специализирани и високоспециализирани изследвания и консултации, с оглед оптимизиране поведението и лечението на болните. При необходимост в кабинета се провеждат и контролни прегледи на преглеждани и лекувани в клиниката болни. Води се компютърна и писмена документация на наблюдаваните болни.  

in Приемно консулт.кабинети

 Кабинет по вътрешни болести - насоченост пулмолог, алерголог Към диагностично-консултативния блок на МБАЛ Кюстендил функционира специализиран кабинет по пулмология с бронхология. В него се извършват: 1. Диагностично-консултативни прегледи на пациенти с белодробни заболявания. 2. Инвазивни изследвания: Фибробронхоскопия Плеврална пункция и биопсия. Определяне на артериални кръвни газове. 3. Неинвазивни изследвания: Всеки момент се очаква започване извършването на функционално изследване на дишането - спирометрия и бодиплетизмография с определяне на Дифузионен капацитет DLCO. 4. Инхалационно лечение. 

in Приемно консулт.кабинети

 Приемно хирургичен кабинет Хирурзите консултират пациенти,които подлежат на операция или оперирани такива,както и диагностицирани в други центрове и насочени за оперативно лечение в МБАЛ Кюстендил. В Приемно хирургичен кабинет се извършват и: • Превръзки. • Пункции. • Малки хирургични интервенции. 

in Приемно консулт.кабинети

 Консултативен к-т по УНГ болести осъществява диагностична - консултативна и лечебна дейност на болни с всички очни заболявания за прием на болни и за такива,

in Приемно консулт.кабинети

Неврологичnият кабинет извършва консултативни прегледи на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, мозъчно съдова болест - остра и хронична форма, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС /радикулити, плексити, полиневропатии/, възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система, неврози за прием на болни и за такива, лекувани по клинични пътеки.

in Приемно консулт.кабинети

 Педиатричният кабинет извършва консултативни прегледи на : белодробни, сърдечни, нефрологични, гастроентерологични, токсикологични, хематологични, неврологични, ендокринни, обменни заболявания, заболявания на опорно-двигателния апарат и на съединителната тъкан за прием на болни и за такива, лекувани по клинични пътеки. 

in Приемно консулт.кабинети

 АГ консултативният кабинет извършва консултативни прегледи на : - колпоскопии - ранна диагностика на карцином на шийката на матката; - цистоскопия; - хистероскопии - с нова апаратура - аборти по желание или по медицински показания, както и всички диагностични хирургични операции за прием на болни и за такива, лекувани по клинични пътеки. 

in Приемно консулт.кабинети

 Психиатричният кабинет извършва консултативни прегледи на : широк кръг психични заболявания, остро възникнали, хронично протичащи или терапевтично резистентни – афективни и тревожни разстройства, шизофренни разстройства, органични психични разстройства за прием на болни и за такива, лекувани по клинични пътеки. Кабинета функционира на територията на отделението - в парк "ХИСАРЛЪКА" непосредствено над стадион "ОСОГОВО". 

in Приемно консулт.кабинети

 Приемно травматологичен кабинет Травматолозите консултират пациенти,които подлежат на операция или оперирани такива,както и диагностицирани в други центрове и насочени за оперативно лечение в МБАЛ Кюстендил. В Приемно травматологичен кабинет се извършват и: • Превръзки. • Пункции. • Малки хирургични интервенции. 

in Приемно консулт.кабинети

 Консултативен к-т преданестезиологична консултация осъществява диагностична - консултативна дейност на болни, заболяванията на които изискват консултация за прием на болни и за такива, лекувани по клинични пътеки.