money asklepiy

Отделения без легла

Отделения без легла (6)

Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Image Отделение за физитерапия разполага с 18 места . Битовите условия са много добри.Image
Профил
Image
• Пациентите се обслужват от сектор физиотерапия, амбулатория за лечение с токове и лъчева терапия, масажни кабинети, хидротерапевтичен сектор с вани с минерална вода и тангентор , сектор за термотерапия с парафин и рефлексотерапия и от кабинет за кинезотерапия и лечебна физкултура.
• Обект на рехабилитационно лечение са:
- заболявания на Ц.Н.С. - състояние след мозъчен инсулт, след оперативни интервенции на тумор на главен мозък и др.;
- заболявания на П.Н.С. - миелополирадикулоневрити, състояние след ламинектомии, увреда на н. фациалис, н. улнарис, н. радиалис и други;
- заболявания на О.Д.А. - състояния след фрактура, след ендопротезиране и други.Image
• Болните по клинични пътеки лежат съответно в неврология, вътрешно и ортопедично отделение
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Валери Богомилов Годев  ФКР началник отделение
      Йордан Иванов Маринов   ст.рхабилитатор
Aпаратура

Image • Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура:
- сектор кинези и рефлексотерапия
- сектор електросветлотерапия
- сектор термо и хидротерапия
- сектор по инхалационно лечение


    • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:
    Цена в лв.
236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 321
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 438
238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда 438
239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции 438
240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 450
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 300
242 физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система 300
243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система 321
244          физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно- двигателния апарат           300
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 394; 237;
Петък, 20 Май 2011 10:27

Отделение по образна диагностика

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Отделение за образна диагностика разполага с 6 зали, оборудвани със съвременна апаратура.
Профил

• Извършват се:
- конвенционални рентгенови изследвания /нативни и контрастни изследвания на всички органи и системи/
- компютър-томографска диагностика /скенер на глава, скелет и цяло тяло/.
• Резултатите от изследванията се дават на пациентите същия ден, в рамките на три часа.
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Борислав Александров Борисов образна диагностика нач.отд.
д-р Галя Ангелова Лилова образна диагностика лекар
д-р Емилия Апостолова образна диагностика лекар
Албена Емилова Веселинова   ст. лаборант
     
Aпаратура

• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура:
Компютърен томограф "Fiker - Marconi"

Мамограф Mamodiagnost Logia

Рентгенографски апарат TYR800 -3 Moviplan

Рентгенографски апарат TYR 8000 -1 Viromatic

  • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:

- конвенционални рентгенови изследвания /нативни и контрастни изследвания на всички органи и системи/
- компютър-томографска диагностика /скенер на глава, скелет и цяло тяло/.

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 331;
Петък, 20 Май 2011 13:54

Отделение по диализно лечение

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Западен корпус
Капацитет
Отделение за хемодиализа разполага с 12 места . Битовите условия са много добри.
Профил

Отделението е профилирано за дейностите по:
• Бикарбонатно хемодиализно лечение на болни с ОБН и терминална ХБН
• Перитонеална диализа
• Ултрадифузия
• Хемокарбоперфузия
• Подготовка на болни с терминална ХБН за бъбречна трансплантация
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Татяна Димитрова Темелкова ВБ НФР- нач. отд.
д-р Николай Георгиев Николов ВБ НФР- лекар
Митра Борисова Ненчова ст.мед. сестра
Aпаратура

• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:

  • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:

Отделението оказва медицинска помощ - държавна грижа, с финансиране от Здравното министерство, на всички хуждаещи се пациенти, независимо от здравно-осигурителния им статус.
246 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 276; 248;
Петък, 20 Май 2011 10:56

Отделение по обща и клинична патология

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус - сутерена.
Капацитет
Image Отделение за клинична патология разполага с 3 зали, оборудвани със съвременна апаратура.Image
Профил
Image
• Извършва сe патологоанатомична и диагностична дейност
• Лекарите извършват:
- аутопсии
- диагностика на хистологични препарати /биопсии и некропсии/ и цитонамазки
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Росен Александров Спасов Обща и клинична патология-01,01,2009г началник
Поля Георгиева Владимирова   ст. хист. лаб.
Aпаратура

• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.

  • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:

- Подпомага правилната работа на всички други лечебни звена, в съответствие с изискванията за Стерилизация и дезинфекция.

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 374;
Петък, 20 Май 2011 11:56

Отделение съдебна медицина

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Отделение по съдебна медицинаразполага с 3 зали, оборудвани със съвременна апаратура.
Профил

• Прегледи за освидетелстване на живи лица по тяхно желание, пострадали при ПТП, злополуки, побой, изнасилване и други
• Изготвяне на съдебномедицински експертизи, по нареждане на следствие, прокуратура и предварителни производства
• Извършване на аутопсии на починали лица при ПТП, злополуки, убийства, нещастни случаи и други и изготвяне на съдебномедицински експертизи
• Лабораторни изследвания и съдебномедицински тестове
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:

д- р Васил Иванов Николчев        СМ         нач. отд.

Иванка Стоянова Станоева                        ст. мед. сестра

Aпаратура

• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.

  • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:

- Подпомага правилната работа на всички други лечебни звена, в съответствие с изискванията на Здравното министерство и НЗОК.

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 260;
Петък, 20 Май 2011 09:55

Отделение трансфузионна хематология

Написана от
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет
Image Отделение по трансфузионна хематология разполага с 12 места . Битовите условия са много добри.Image
Профил
Image
• Основна дейност на Отделението е вземането,диагностиката, преработката и съхраняването на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в ЛЗ на територията на Кюстендилски регион.
• За целта в структурата на центъра са изградени:
- Кръвовземане, осъществявано от два екипа - стационарен и подвижен, извършващ кръвовземане на територията на Кюстендилски регион.
- Лабораторно звено, състоящо се от три лаборатории:
- изосерологична - изследване на кръвни групи АВО и Rh на пациенти и граждани;
- контролна - изследване на кръвни групи АВО и Rh на дарена кръв;
- диагностична - изследвания за трансмисивни инфекции, туморни маркери, хормони и други
- Експедиция на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в ЛЗ.Image
Специалисти
• На разположение в отделението е екип от:
д-р Десислава Димитрова Илиева - Чивийска ТХ - 01,06.2008 нач. отд.
д-р Мария Георгиева Атанасова ТХ-01.01.1984 орд.
Венета Симеонова Свилинова   биолог 0.5
Лилия Евгениева Спасова   ст.м.с.
Aпаратура

• Отделението разполага с нова, съвременна апаратура /имунологичен анализатор/ позволяваща дейност, съгласно изискванията на добрата производствена и лабораторна практика.

  • По договор със НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:

- Кръвовземане, осъществявано от два екипа - стационарен и подвижен, извършващ кръвовземане на територията на Кюстендилски регион.
- Лабораторно звено, състоящо се от три лаборатории:
- изосерологична - изследване на кръвни групи АВО и Rh на пациенти и граждани;
- контролна - изследване на кръвни групи АВО и Rh на дарена кръв;
- диагностична - изследвания за трансмисивни инфекции, туморни маркери, хормони и други

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 390; 319;