За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in ПФ болести

Специалност - ВБ и ПФ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 256

in ПФ болести

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 256

in ПФ болести

Специалност - ПФ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 256

in ПФ болести

Специалност - ВБ и ПФ
За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 лекари 256

Специализирана медицинска практика -
Медицински Център МЕДИ СИТИ
Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул.”Яворов” № 6, ет.2, кабинети №№ 2,123, 207, 214, 215, 216 и 230
Управител: ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
Телефон: 0898479590

1. Евгени Атанасов Попов - Пневмология и фтизиатрия

in ПФ болести

Специалност - ВБ и ПФ

За контакти в МБАЛ:• Телефон: 0878 470 850 началник отделение 267, лекари 256

 

Специализирана медицинска практика -

Д-р Сашка Павлова

Област: Кюстендил, Община: КЮСТЕНДИЛ, Населено място: ГР.КЮСТЕНДИЛ
Адрес: ул. „Цар Освободител” № 137

Управител: САШКА СТОЙНЕВА ПАВЛОВА

Телефон: 0887488184

1. Сашка Стойнева Павлова - Пневмология и фтизиатрия