money asklepiy

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА АПАРАТ "AXIOM ARTIS DFC”

16. 06. 23
Посещения: 1180