money asklepiy

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА АПАРАТ "AXIOM ARTIS DFC”