money asklepiy

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА "ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ХАЙ-ДЕФИНИШЪН ВИДЕОЕНДОСКОПИЯ, КОМПЛЕКТУВАНА С ГАСТРОСКОП И КОЛОНОСКОП”