money asklepiy

Покана за представяне на оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил.