money asklepiy

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява обществена поръчка "За ежедневна доставка на храна за пациенти на болницата при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя"

15. 06. 23
Посещения: 1702