money asklepiy

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за доставка на нетна електрическа енергия- ниско напрежение

15. 10. 14
Посещения: 1882