money asklepiy

МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД, гр. Кюстендил обявявя процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за „Доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа

15. 11. 25
Посещения: 1620