money asklepiy

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на медицински изделия и консумативи"

16. 03. 28
Посещения: 1759

обявление

решение

изтегли от тук:

Договори: