money asklepiy

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" гр. Кюстендил обявявя ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ

16. 11. 28
Посещения: 2130