money asklepiy

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ

18. 03. 29
Посещения: 1289

обявление

промяна обявление

решение

 

обявление за възложена поръчка

изпълнение договор 1

изпълнение договор 2

изпълнение договор 3

изпълнение договор 4

изпълнение договор 5

изпълнение договор 6

изпълнение договор 7

изпълнение договор 8

изпълнение договор 9