money asklepiy

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка ЗА "доставка на медикаменти"

19. 07. 11
Посещения: 1574

обявление

решение

 

обявление за възложена поръчка