За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Отделение за хемодиализа

in Стационар
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Западен корпус
Капацитет
Отделение за хемодиализа разполага с 8 поста за хемодиализа . Битовите условия са много добри.
Профил

Отделението е профилирано за дейностите по:
• Бикарбонатно хемодиализно лечение на болни с ОБН и терминална ХБН
• Перитонеална диализа
• Ултрадифузия
• Хемокарбоперфузия
• Подготовка на болни с терминална ХБН за бъбречна трансплантация

 

 

д-р Татяна Димитрова Темелкова   НФР- нач. отд.
     
   
Aпаратура

• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:

 
За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 276; 248;