money asklepiy

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА МБАЛ "д-р Н.ВАСИЛИЕВ" - АД гр. Кюстендил в сила от 31. 01. 2016г.

15. 07. 18
Посещения: 1378

УТВЪРЖДАВАМ: /П/    
    ИЗП.ДИРЕКТОР: Д-Р АЛ.ВЕЛИЧКОВ

    
        
    ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА    
    МБАЛ "д-р Н.ВАСИЛИЕВ" - АД  гр. Кюстендил    
    в сила от 31.01.2016  год.

 

Ном.номер ПЛАТЕНИ УСЛУГИ мярка Прод.цена
003 ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ бр. 20,00
004 Прегл. амб. пац. от ЛКК  бр 15,00
005 ПРОФИЛ. ПРЕГЛЕД НА ГРУПИ ОТ ПАЦИЕНТИ бр по договор
006 ПРЕВОЗ БОЛЕН ИЗВЪН К-ДИЛ - 1.00 лв/км км  1,00
007 ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ЗА ЛЕГЛОДЕН 2016 Г бр  5,80
008 Потр.такса при обслужване на амб. Болен бр  2,90
009 Потр.такса - пенсионна възраст бр  1,00
010 Издаване копие:  епикриза,болничен, ф-ра бр   3,00
011 Издаване ксерокопие от мед.док- на стр. бр  0,20
012 ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ 2016 Г. бр  2,00
013 ВИП СТАЯ -2 ЛЕГЛА БЕЗ САН.ВЪЗЕЛ бр 10,00
014 ВИП СТАЯ - 2 ЛЕГЛА СЪС САН.ВЪЗЕЛ бр 20,00
015 Стая -повече лег. със сан. възел бр 10,00
016 ТЕРАПЕВТИЧЕН ЛЕГЛОДЕН -НАД 12Ч бр. 32,00
017 ХИРУРГ.ЛЕГЛОДЕН -НАД 12Ч бр. 40,00
018 ПРЕВОЗ БОЛЕН В К-ДИЛ бр. 10,00
019 НОСЕНЕ БОЛЕН НА ЕТАЖ 8-13Ч бр 10,00
020 ИЗД.МЕД.СВИД.-БР.ПРЕГЛЕДИ  /за 1 преглед/ бр 20,00
021 Експерт.решение от ТЕЛК по иск.на застрахователят бр 70,00
023 ТАБ /тетанус/ бр  1,10
024 ИНЦИЗИЯ ИЛИ ШЕФ НА МЕКИ ТЪКАНИ бр 35,00
025 АДМ.-ФИН.ОБСЛ.НА ДОГОВОР.ЗА НЕМЕД.ДЕЙНОСТИ бр 10,00
026 ВЕНОЗНА ИНЖ.ИЛИ ВЗЕМ.КРЪВ бр  3,00
027 МУСКУЛНА ИЛИ ПОДКОЖНА ИНЖ. бр  2,00
028 ВЕНОЗНА МАНИПУЛАЦИЯ НА ДЕТЕ ДО 7 Г. бр.  4,00
029 ИЗВЪРШВАНЕ.НА ИМУНИЗАЦИИ бр  4,00
030 ВЗЕМАНЕ НА АРТЕРИАЛНА КРЪВ бр.  5,00
031 ВЕНОЗНА ИНФУЗ.С МОНИТОРИРАНЕ НА ПАЦИЕНТА бр. 22,00
032 ПРЕВРЪЗКА НА РАНА бр. 10,00
033 ШЕВ НА РАНА И ПРЕВРЪЗКА бр. 35,00
034 Инцизия или некректом.на рана бр. 30,00
035 ПОСТАВЯНЕ НА МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ бр. 10,00
036 СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ бр. 10,00
037 Обработка на опер. рана и свал. конци бр 20,00
038 Извър.на кожно-мусколна биопсии бр 20,00
039 Поставяна на урет.катетър бр 20,00
040 ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ бр 15,00
041 ПЕРИТОНЕАЛНА ПУНКЦИЯ бр 35,00
042 ПЛЕВРАЛНА ПУНКЦИЯ бр 35,00
043 АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ бр 20,00
044 ИНХАЛАЦИИ бр  5,00
045 ПРОБА МАНТУ бр  5,00
046 Вземане на мат.за микроб.изследване бр  5,00
047 ИЗМЕРВАНА НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ бр  2,00
048 КЛИЗМА /вкл. консумативата / бр 15,00
049 ЕКГ - ХОЛТЕР - 24 Ч. бр 24,00
050 АН-ХОЛТЕР МОНИТУРИРАНЕ бр 24,00
051 РЕП-ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ бр 24,00
052 ЕКГ бр.  5,00
053 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ бр. 31,00
054 ДОПЛЕР НА АРТЕРИИ И ВЕНИ бр. 20,00
055 ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ бр. 36,00
056 РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ бр. 20,00
057 ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ бр. 59,00
058 Eнд.отстраняване.на чуждо тяло от ректума бр. 50,00
060 Клипси за хемостаза бр 24,52
076 ИНД.ПОСТ НА АКУШЕРКА - 12 ЧАСА бр 130,00
077 ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА бр 20,00
078 НЕУСЛОЖНЕНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА СПИРАЛА бр 20,00
079 ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ бр 120,00
080 Абразио вкл.анестезия, мед.консулации бр 165,00
081 КАРДИОТОКОГРАФИЯ бр 10,00
082 КОЛПОСКОПИЯ бр 20,00
083 ДИАТЕРМ.НА ЕРОЗИО НА МАТОЧНА ШИЙКА бр 30,00
084 ХИДРОТ.,ПЕРСУФЛ.НА МАТОЧНИ ТРЪБИ бр 50,00
085 ПУНКЦИЯ НА ДВУГЛАСОВО ПРОСТРАНСТВО бр 50,00
086 Опред.на рефрак.при астигматизъм бр 15,00
087 Опред.на рефрак. при лип.астигматизъм бр 10,00
088 БИОМИКРОСКОПИЯ бр 10,00
089 ОХТАЛМОМЕТРИЯ бр  8,00
090 ОФТАЛМОСКОПИЯ бр 10,00
091 ТОНОМЕТРИЯ бр 10,00
092 Измерване ъгъл на кривогледство бр  5,00
093 Поставяне лечебна конт. леща бр 10,00
094 Изследване цветно зрение бр  5,00
095 Измер.акомодационна ширина бр 10,00
096 НАТРИЕВ ХИАЛУРОНАТ2% ОП.VISIOL бр 50,00
113 ПОСЯВКА ЛЬОВЕНЩАЙН-ЙЕНСЕН БК бр 12,00
114 МИКР.ИЗСЛ.НА ПР.ПО ЦИЛ-НЕЛСЕН бр  8,00
115 АНТИБИОГРАМА бр  8,00
116 АНАЕРОБНА ХЕМОКУЛТУРА бр 29,70
117 Микроб.изсл.гърл.и назофар.секрет бр  8,00
118 Микрби.изсл.на реневи материал бр 10,00
119 Микроби.изсл.на храчка бр 10,00
120 Микр.изсл. урина за урокултура/стерилна урина/ бр  8,00
121 Микр.изсл.от ген. с-ма за Трихоматис бр 10,00
122 Микр.изсл.мат. от ген.с-ма бр 20,00
123 Микр.изсл.на фек.м.или ан.секрет бр  8,00
124 Микр.изсл.ф.м. или ан.секрет ентер. бр 10,00
125 Изследване на AST бр  9,70
127 Изследване WASSERMAN бр  9,70
128 ИЗСЛЕДВАНЕ HIV - ELISA МЕТОД бр 12,00
129 Качествено доказване на хепатит.А-IgM по ELISА бр 12,00
130 Качествено доказване на хепатит.В-IgM по ELISА бр 12,00
131 Качествено доказване на хепатит.С-IgM по ELISА бр 12,00
132 МИКРОБ.ОРГ. ГЪБИ - АПАРАТ бр 16,50
133 АНТИБИОГРАМА - АПАРАТ бр 16,50
134 МИКРОБИОЛ.ИЗСЛ.НА ЛИКВОР бр 29,70
135 СЪХР. ТРУП В ХЛ.КАМЕРА НА ЧАС час  1,00
136 ОБЛИЧАНЕ НА ПОЧИНАЛ бр 35,00
137 ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ бр 10,00
138 ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ бр 16,00
139 АУТОПСИЯ НА ДЕТЕ-ВКЛ.ХИСТ.ИЗСЛЕДВАНЕ бр 200,00
140 Аутопсия на възртен вкл.хист.изследване бр 500,00
141 КОНСУЛТАЦИЯ НА ГОТОВ ХИСТ.ПРЕПАРАТ бр 10,00
142 ГЕФРИР бр 25,00
143 ИЗГОТВЯНЕ НА 1 ПАР.БЛ.ЗА БИОПС.ИЗСЛ. бр 18,00
144 ИЗГОТВЯНЕ НА ХИСТ.ПР.ОТ ГОТОВ ПАР.БЛ. бр  7,00
145 ФОСФАТИ бр  1,70
146 ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ бр 36,00
147 ФИД бр  6,00
148 СТАБИЛОГРАФСКИ ТЕСТ бр 22,00
149 ВЕСТИБУЛАРНИ ТЕСТОВЕ бр 22,00
150 Отстраняване на чужди тела от уши,нос,гърло бр 15,00
151 ПРЕДНА ТАМПОНАДА НА   НОС бр 15,00
152 ЗАДНА ТАМПОНАДА НА НОС бр 24,00
153 Пункция и проивка .на макс.синус бр 17,00
154 Отстрняване на полипи на носна кухина бр 30,00
155 Сондиране на канал на слюн.или бр 16,00
156 ПРОМИВКА НА УХО бр 15,00
157 ПАРАЦЕНТЕЗА бр 15,00
158 АУДИОМЕТРИЯ бр 17,00
159 Продухване на евстахиеви тръби бр 10,00
160 Манип.по пов.травм.рупт.на тъпанче бр 22,00
161 Кожно тестуване-цена за алерген бр 10,00
162 Тест за пон.към анестезия - за проба бр 10,00
163 Алергична имунотерапевтична -на суб.инф бр  5,00
164 ВЕГЕТОЛОГИЧНИ ПРОБИ бр 30,00
165 ДОПЛЕРОВА СОНОГР.НА МОЗ.СЪДОВЕ бр 36,00
166 ЕМГ бр 36,00
167 ЕЕГ бр 36,00
168 Издаване на медицинско за оръжие, работа по ЗКК бр 15,00
170 ИЗД.УДОСТОВЕРЕНИЕ-НЕ СЕ ВОДИ НА ДИСПАНСЕР бр  3,00
171 Туширане добр.новообразование на  кожа бр  8,00
172 Изп.кръв за вирус.изсл.в НЦЗПБ бр  5,00
173 ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТ бр 30,00
174 ОТСТР. ПОВЪРХНОСТНО РАЗПОЛ. ЧУЖДО ТЯЛО бр 30,00
175 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЪЛБОКО РАЗПОЛ.ТЯЛО бр 40,00
176 ОТСТР. НА КОЖНА ТУМОРНА ФОРМАЦИЯ бр 50,00
178 ЦИСТОСКОПИЯ бр 35,00
180 Смяна на катетър-на фистула бр 20,00
204 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА бр 10,00
205 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ПОДГРУПА бр.  7,00
206 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АВТО АНТИТЕЛА бр 20,00
207 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛОАНТИТЕЛА бр 30,00
208 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  СЪВМЕСТИМОСТ бр 30,00
209 ОБСЛУЖВ. - ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД бр  0,00
210 Вземане биол.матер.за изследване бр  2,00
211 КРЪВНА КАРТИНА бр  2,50
212 ДИФЕР.БРОЕНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ бр  2,50
213 МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ бр  2,50
214 РЕТИКУЛОЦИТИ бр  2,50
215 СУЕ бр  1,50
216 ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ бр  1,50
217 ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ/INR бр  3,00
218 АКТ.ПАРЦ.ТРОМБОПЛ.ВР. бр  3,00
219 ФИБРИНОГЕН бр  3,00
220 ХИМ.ИЗСЛ.НА УРИНА С ТЕЧНИ РЕАКТИВИ бр  0,70
221 КОЛИЧ.ИЗСЛ.УРИНА-ЗА ВСЯКА ПРОБА бр  2,00
222 СЕДИМЕНТ-ОРИЕНТ.ИЗСЛ. бр  2,00
223 МИКРОАЛБУМИН бр 10,00
224 КЛИРЪНСОВИ ПРОБИ бр 10,00
225 ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ бр  5,00
226 ГЛЮКОЗА бр  1,70
227 КРЪВНОЗАХАРЕН ПРОФИЛ бр  5,00
228 КРЕАТИНИН бр  1,70
229 УРЕЯ бр  1,70
230 БИЛИРУБИН - ОБЩ бр  1,70
231 БИЛИРУБИН - ДИРЕКТЕН бр  1,70
232 ОБЩ БЕЛТЪК бр  1,70
233 АЛБУМИН бр  1,70
234 ХОЛЕСТЕРОЛ бр  1,70
235 HDL-ХОЛЕСТЕРОЛ бр  1,70
236 LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ бр  1,70
237 ТРИГЛИЦЕРИДИ бр  1,70
238 ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН бр 10,00
239 ПИКОЧНА КИСЕЛИНА бр  1,70
240 С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН бр  6,00
241 АСАТ бр  1,70
242 АЛАТ бр  1,70
243 КРЕАТИНКИНАЗА (КК) бр  1,70
244 КРЕТИНКИНАЗА (КК-МВ) бр  1,70
245 ГГТ бр  1,70
246 АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА (АФ) бр  1,70
247 АЛФА АМИЛАЗА бр  1,70
248 ХОЛИНЕСТЕРАЗА бр  1,70
249 КАЛЦИЙ бр  1,70
250 ХЛОР бр  1,70
251 ЖЕЛЯЗО бр  1,70
252 ЖСК бр  1,70
253 НАТРИЙ И КАЛИЙ КОМПЛЕКСНО бр  3,00
254 КРЪВНОГАЗОВ АНАЛИЗ бр 10,00
255 ПРОТЕИНОГРАМА бр 10,00
256 ТРОПОНИНОВ ТЕСТ бр 10,00
257 ФЛУОРОГРАМА бр 11,00
258 РЕНТГЕН НА ЧЕЛ.В СПЕЦ.ПРОТ. бр 11,00
259 РЕНТГЕН НА ЛИЦЕВИ КОСТИ бр 11,00
260 РЕНТГ.НА ОКОЛОНОС.СИНУСИ бр 11,00
261 СПЕЦ.ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП бр 11,00
262 РЕНТГЕН НА СТЕРНУМ бр 11,00
263 РЕНТГЕН НА РЕБРА бр 11,00
265 РЕНТГЕН НА КРАЙНИЦИ бр 11,00
266 РЕНТГЕН НА ДЛАН И ПРЪСТИ бр 11,00
267 РЕНТГЕН НА СТЕРНОКЛАВ.СТАВА бр 11,00
268 РЕНТГЕН НА САКРОИЛИАЧНА СТАВА бр 11,00
269 РЕНТГЕН НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА бр 11,00
270 РЕНТГЕН НА БЕДРЕНА КОСТ бр 11,00
271 РЕНТГЕН НА КОЛЯННА СТАВА бр 11,00
272 РЕНТГЕН НА ПОДБЕДРИЦА бр 11,00
273 РЕНТГЕН НА ГЛЕЗЕННА СТАВА бр 11,00
274 РЕНТГЕН НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ бр 11,00
275 РЕНТГЕН НА КЛАВИКУЛА бр 11,00
276 РЕНТГЕН АКРОМИОКЛАВ.СТАВА бр 11,00
277 РЕНТГЕН НА СКАПУЛА бр 11,00
278 РЕНТГЕН НА РАМЕННА СТАВА бр 11,00
279 РЕНТГЕН НА ХУМЕРУС бр 11,00
280 РЕНТГЕН НА ЛАКЪТНА СТАВА бр 11,00
281 РЕНТГЕН НА АНТЕБРАХИУМ бр 11,00
282 РЕНТГЕН НА ГРИВНЕНА СТАВА бр 11,00
283 РЕНТГЕН НА ЧЕРЕП бр 16,00
284 РЕНТГЕН НА ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ бр 16,00
285 РЕНТГЕН НА ГР.КОШ И БЯЛ ДРОБ бр 16,00
286 ОБЗ.РЕНТГЕН НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТ. бр 16,00
287 ОБЗ.РЕНТГЕН НА КОРЕМ бр 16,00
288 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ бр 16,00
289 ТОМОГРАФИЯ НА ГР.КОШ И БЯЛ ДРОБ бр 35,00
290 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛ.НА ХРАНОПРОВОД,СТОМАХ    
  БЕЗ ЦЕНА НА КОНТРАСТА бр 35,00
291 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛ.НА ТЪНКИ ЧЕРВА БЕЗ ЦЕНА    
  НА КОНТРАСТА бр 35.00
292 ИРИГОГРАФИЯ БЕЗ ЦЕНА НА КОНТРАСТА бр 35,00
293 ВЕН.УРОГ.И РЕТР.ПИЕЛ.-БЕЗ ЦЕНА НА КОНТРАСТА бр 35,00
294 ХИСТЕР.БЕЗ ЦЕНА НА КОНТРАСТА бр 35,00
295 ИНТР.ХОЛАНГ.-БЕЗ ЦЕНА КОНТРАСТА бр 35,00
296 КАТ НА ГЛАВА     НАТИВЕН бр 83,00
297 КАТ НА ГЛАВА С ПРИЛ.НА КОНТРАСТ бр 142,00
298 КАТ НА КРАЙНИЦИ бр 83,00
299 КАТ НА КОРЕМ С КОНТРАСТ  ПРЕЗ УСТА бр 107,00
300 КАТ на корем -с контр.венозно бр 177,00
301 КАТ на гръден кош -нативен бр 107,00
302 КАТ на гръден кош с контр.венозно бр 177,00
303 МАМОГРАФИЯ НА 2 БР. МЛ.ЖЛЕЗИ бр 42,00
304 ЕХОГРАФИЯ НА МЛ.ЖЛЕЗИ бр 20,00
305 ДУКТОГРАФИЯ НА МЛ.ЖЛЕЗА бр 20,00
306 Изд.дуб.на рентген.изсл.на СД-консуматив бр  5,00
307 Изд. дубликат рентг.изсл.на филм 18/24 бр  5,00
308 Изд. дубликат на рентг.изсл.на филм 35/43 бр  6,00
309 Спринцовка с контраст - КАТ бр 76,80
310 КОНСУМАТИВ -  ПЛАТНО 1/3 бр 40,00
312 ЛИТОТРИПСИЯ бр 400,00
313 ЕРИТРОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ-безвъзм л 90,00
314 ОБЕЗЛЕВКОЦИТЕН ЕР. КОНЦЕНТРАТ л 190,00
315 ПРЯСНО ЗАМРАЗЕНА ПЛАЗМА л 90,00
316 РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  - СПО бр  5,00
317 ЕРИТРОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ-платен л 180,00
318 ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛАДВАНИЯ- СПО бр  3,00
319 ВЗЕМАНЕ НА МАТ. ЗА БИОПС. ИЗСЛЕДВАНЕ бр 20,00
320 ВЕНОЗНИ ИНФУЗИИ НА ВАЗОАКТ.МЕД бр 17,00
323 Стентове тип "J J" бр 72,00
324 Бримка за трансур. мон. Резекция бр 113,40
325 Еднокр. сет за супрап. дренаж бр 48,00
326 Игла за еднокр. за биопсия про бр 92,00
327 УРЕТЕРАЛЕН КАТЕТЪР бр 22,00
329 Хламидия трахоматис - Ur-G бр 16,00
330 ОПРЕД. СПЕЦ. И ТИТЪР НА ЕРИТРО бр 24,00
331 ОПРЕД. ТИТЪРА НА ИМУНИТЕ---А,В бр 17,00
332 ОПРЕДЕЛ. НА ИМУНОГЛОБУЛ. ХАРАКТ. бр 17,00
333 ОПРЕД.НА СЛАБ D АНТИГЕН ПО COM бр 32,00
334 ОПРЕД. НА Rh ФЕНОТИП И KELL бр 30,00
335 ВАДЕНЕ НА КЪРЛЕЖ бр 10,00
338 ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ бр 17,00
339 ЕХОГРАФИЯ НА СТАВИ бр 17,00
340 TSH бр 15,00
341 FT 4 бр 15,00
342 FT 3 бр 15,00
343 ХЕМОДИАЛИЗА бр 150,00
344 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА НОСА бр 35,00
345 ФЛУОРЕСЦИНОВА АГИОГРАФИЯ бр 35,00
346 ЛАЗЕРТЕРАПИЯ ПРИ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ бр 38,00
347 ИЗДАВАНЕ КАРТА ЗА ДОСТЪП бр 10,00
402 СТАБИЛОГРАФСКИ ТЕСТ бр 15,00
403 ВЕСТИБУЛАРНИ ТЕСТОВЕ бр 20,00
404 ВЕГЕТОЛОГИЧНИ ПРОБИ бр 20,00
405 ИЗБОР НА ЛЕКАР В АГО бр 300,00
406 ИЗБОР НА ЛЕКАР В ХО бр 200,00
407 ИЗБОР НА ЛЕКАР В УРОЛОГИЯ бр 200,00
408 ИЗБОР НА ЕКИП В УРОЛОГИЯ бр 400,00
409 ИЗБОР НА ЕКИП В АГО бр 700,00
410 ИЗБОР НА ЕКИП В ХО бр 400,00
411 ИЗБОР НА ЕКИП В ОАИЛ бр 60,00