money asklepiy

Кога има свиждания

Свижданията в болницата са определени в два дни от седмицата и в празнични дни. В част от секторите на болницата -  реанимация и родилно отделение - действа особен режим за свижданията, за да се гарантира сигурността на пациентите.
В другите отделения свижданията се извършват в четвъртък и в неделя, както и през всички празнични дни от 16.00 до 18.00 часа.