money asklepiy

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр. Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

17. 11. 06
Посещения: 1657