За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in Отделения без легла

Представяне възможностите на отделението:
Разположение - Централен корпус
Капацитет - Отделение по съдебна медицинаразполага с 3 зали, оборудвани със съвременна апаратура.
Профил:
• Прегледи за освидетелстване на живи лица по тяхно желание, пострадали при ПТП, злополуки, побой, изнасилване и други
• Изготвяне на съдебномедицински експертизи, по нареждане на следствие, прокуратура и предварителни производства
• Извършване на аутопсии на починали лица при ПТП, злополуки, убийства, нещастни случаи и други и изготвяне на съдебномедицински експертизи
• Лабораторни изследвания и съдебномедицински тестове

д- р Васил Иванов Николчев нач. отд.

Aпаратура
• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.

За контакти:
• Телефон: +359 878470850 вътрешен 260;

in Отделения без легла

Представяне възможностите на отделението:
Разположение - Централен корпус - сутерена.
Капацитет - Отделение за клинична патология разполага с 3 зали, оборудвани със съвременна апаратура.
Профил:
• Извършва сe патологоанатомична и диагностична дейност
• Лекарите извършват:
- аутопсии
- диагностика на хистологични препарати /биопсии и некропсии/ и цитонамазки

д-р Росен Александров Спасов началник отд.

Aпаратура
• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура.

За контакти:
• Телефон: +359 878470850 вътрешен 374;

in Отделения без легла

Представяне възможностите на отделението:
Разположение - Централен корпус
Капацитет - Отделение за образна диагностика разполага с 6 зали, оборудвани със съвременна апаратура.
Профил:
• Извършват се:
- конвенционални рентгенови изследвания /нативни и контрастни изследвания на всички органи и системи/
- компютър-томографска диагностика /скенер на глава, скелет и цяло тяло/.
• Резултатите от изследванията се дават на пациентите същия ден, в рамките на три часа.

д-р Борислав Александров Борисов образна диагностика нач.отд.

Aпаратура:
• Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура:
Компютърен томограф "Fiker - Marconi"
Мамограф Mamodiagnost Logia
Рентгенографски апарат TYR800 -3 Moviplan
Рентгенографски апарат TYR 8000 -1 Viromatic

За контакти:
• Телефон: +359 878470850 вътрешен 331;

in Отделения без легла

Представяне възможностите на отделението:
Разположение Централен корпус

• Основна дейност на Отделението е вземането,диагностиката, преработката и съхраняването на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в ЛЗ на територията на Кюстендилски регион.
• За целта в структурата на центъра са изградени:
- Кръвовземане, осъществявано от два екипа - стационарен и подвижен, извършващ кръвовземане на територията на Кюстендилски регион.
- Лабораторно звено, състоящо се от три лаборатории:
- изосерологична - изследване на кръвни групи АВО и Rh на пациенти и граждани;
- контролна - изследване на кръвни групи АВО и Rh на дарена кръв;
- диагностична - изследвания за трансмисивни инфекции, туморни маркери, хормони и други
- Експедиция на кръв и кръвни биопродукти, които се използват в ЛЗ.Image

д-р Десислава Димитрова Илиева - Чивийска - нач. отд.

Aпаратура
• Отделението разполага с нова, съвременна апаратура /имунологичен анализатор/ позволяваща дейност, съгласно изискванията на добрата производствена и лабораторна практика.

За контакти:
• Телефон: +359 878470850 вътрешен 390; 319;