money asklepiy

Админ.стопански блок

Админ.стопански блок (1)

Петък, 20 Май 2011 14:58

Админ.стопански блок

Написана от
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИЯТ БЛОК включва:
 1. Ръководство 
 2. Звено счетоводна отчетност, човешки ресурси и организация на РЗ
 3. Информационно звено маркетинг и архив 
 4. Звено поддръжка, помощни и обслужващи дейности
 5. Звено отопление
 6. Автотранспорт 
 7. Сектор вътрешно- ведомствен контрол 
 8. Стерилизация и дезинфекция