За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in ОП - Архив
1 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява обществена поръчка чрез публична покана за "Доставка на канцеларски материали и медицински формуляри"
2 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява обществена поръчка чрез открита процедура за доставка на медицински изделия и консумативи
3 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за доставка на медикаменти
4 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за "Денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим" за нуждите на МБАЛ
5 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за доставка на строителни и електро материали за нуждите на МБАЛ
6 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на болницата
7 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медикаменти
8 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за доставка на санитарни консумативи и перилни и почистващи прапарати за нуждите на болницата
9 МБАЛ "Д–р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на канцеларски материали и медицински формуляри
10 МБАЛ :Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа"
11 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за "Доставка на медицински изделия и консумативи"
12 МБАЛ "Д- р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка "Денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим" за нуждите на болницата
13 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на медицински изделия"
14 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка "Периодична покупка на горива за мпс собственост на МБАЛ "Д-р никола Василиев" АД
15 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на строителни и електро материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Никола Василиев"АД гр. Кюстендил"
16 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на медицински изделия"
17 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на среди и консумативи за микробиологична лаборатория"
18 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка
19 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка
20 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" гр. Кюстендил обявява процедура за обществена поръчка за "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ"
21 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване за нуждите на ОАГ, ОКП и ОСМ
22 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка
23 МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за доставка на медикаменти
24 МБАЛ „Никола Василиев” гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И РАЗТВОРИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”
25 МБАЛ „д-р Никола Василиев” град Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за осъществяване на ремонтни дейности в отделенията по Клинична патология и Физиотерапия
26 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ" АД ГР.КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКA
27 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ" АД ГР.КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
28 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ" АД ГР.КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
29 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ" АД ГР.КЮСТЕНДИЛ обявява процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка
30 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ”
31 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ" АД ГР.КЮСТЕНДИЛ се нуждае от периодична покупка на горива - бензин А95,дизелово гориво,газ пропан-бутан и метан за МПС,собственост на болницата.
in ОП - Архив

<p>документи изтегли от тук:<a href="/index.php/component/rokdownloads/?view=file&id=90:dokum-ohrana.doc">търг-охрана</a></p>
<p> </p>
<p><a title="http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031867" href="http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031867">http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031867</a></p>