money asklepiy

МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил на основание чл. 47, ал. 2, т. 1 буква „а“ и чл. 47б от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява конкурс за длъжността “Лекар - специализант” с база на обучение гр. Кюстендил.