money asklepiy

Диагностични кабинети

Диагностични кабинети (10)

ImageВ кардиологичните кабинети на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил работят специалисти-кардиолози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания. Image При необходимост се извършват следните изследвания: Image холтер ЕКГ. инвазивно изследване.

ImageВ ехографския кабинет на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил се извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания. Image При необходимост се извършват специализирани графии и други изследвания на пациентите. Image

ImageВ кардиологичните кабинети на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил работят специалисти-кардиолози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания. Image При необходимост се извършват следните изследвания: Image работна ЕКГ - проба с велоергометрия. холтер ЕКГ. инвазивно изследване.Image

ImageВ кардиологичните кабинети на диагностично - консултативния блок на МБАЛ Кюстендил работят специалисти-кардиолози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания. Image При необходимост се извършват следните изследвания: Image ехокардиография - едноразмерна, двуразмерна; доплерехокардиография; цветна ехокардиография; трансезофагеална ехокардиография. холтер ЕКГ.

Image В него се извършват неинвазивни и инвазивни изследвания на храносмилателната система с помощта на най-модерната дигитална апаратура и квалифицирани специалисти.Това осигурява точна,бърза и прецизна диагностика на заболяванията на стомашно-чревния тракт и коремните органи и извършване на биопсии и ендоскопски интервенции по време на изследването. В кабинета по гастроентерология се осъществяват фиброгастодуоденоскопии, папилотомии,ERCP/ендоскопска ретроградна холедохо-панкреатография/,даваща възможност за оценка на жлъчните и чернодробните канали и панкреаса,както и ехография на коремни органи. ImageImage