За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Админ.стопански блок

in Админ.стопански блок
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИЯТ БЛОК включва:
 1. Ръководство 
 2. Звено счетоводна отчетност, човешки ресурси и организация на РЗ
 3. Информационно звено маркетинг и архив 
 4. Звено поддръжка, помощни и обслужващи дейности
 5. Звено отопление
 6. Автотранспорт 
 7. Сектор вътрешно- ведомствен контрол 
 8. Стерилизация и дезинфекция