money asklepiy

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на застроено складово помещение с площ 64 кв.м.

18. 10. 19
Посещения: 2463