За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

МБАЛ " Д-р Никола Василиев" АД, гр. КЮСТЕНДИЛ обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА „ИЗПИРАНЕ, ГЛАДЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО”

in ОП - Събиране на оферти чрез обява